۲۵ مهر, ۱۳۹۵
زمان مناسب برای بچه دوم - بارداری دوم

زمان مناسب برای بچه دوم – بارداری دوم

زمان مناسب برای بچه دوم – بارداری دوم بهترین سن برای بچه دار شدن ( بارداری اول ) چه سنی است ؟ به نظر می رسد […]
۲۴ مهر, ۱۳۹۵
زمان مناسب برای بچه دار شدن

زمان مناسب برای بچه دار شدن – بارداری اول

اندیشیدن و تصمیم گرفتن برای بچه دار شدن ( بارداری اول ) نظام خلقت و طبیعت در هر زمان بر این پایه استوار بوده است که […]
۲۲ مهر, ۱۳۹۵
تعیین جنسیت جنین

تعیین جنسیت جنین

پسر دار شدن یا دختر دار شدن ! ( تعیین جنسیت جنین ) خداوند متعال در قرآن کریم آیه ۴۹ و ۵۰ سوره شوری میفرماید: “خداوند […]
۲۰ مهر, ۱۳۹۵
مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک قبل از بارداری

مشاوره ژنتیک چیست؟ مشاوره ژنتیک یعنی راهنمایی افرادی که یکی از افراد خانواده آن ها دچار بیماری های جسمی و روانی ارثی است. و حال می […]