دیابت شیرین
۸ فروردین, ۱۳۹۶
سندرم داون
۸ فروردین, ۱۳۹۶

کمبود هورمون رشد
کودکان و نوجوانان برای رشد طبیعی احتیاج به هورمون رشد دارند که توسط غده هیپوفیز واقع در قاعده مغز تولید می شود.
اشکال مادرزادی در غده هیپوفیز، بیماری غده هیپوفیز، یا صدمه به سر ممکن است منجر به کمبود این هورمون شود که باعث کندی آهنگ رشد خواهد شد.

علائم هورمون رشد
کمبود هورمون رشد در کودکان معمولاً با علائم زیر مشخص می شود:
– کندی رشد
– کوتاهی قد و چاقی
– تأخیر در شکل گیری مشخصات جنسی در کودکان سنین بالاتر
اگر نگران آهنگ رشد کودک خود هستید، وقت معاینه پزشکی بگیرید.

کار پزشک
قد کودک در فواصل زمانی منظم اندازه گیری و روی نمودار برده می شود. اگر پزشک دریابد که آهنگ رشد کودک کندتر از حد طبیعی است، احتمالاً برای آزمایش به بیمارستان فرستاده می شود. اگر کمبود هورمون رشد تشخیص داده شود، پزشک ممکن است هورمون رشد مصنوعی تجویز کند. در این صورت لازم خواهد بود که تا پایان بلوغ کودک، هر روز و پنج روز در هفته به او هورمون رشد تزریق کنید.
در صورت درمان، آهنگ رشد کودک بهتر می شود؛ اما فقط در صورتی که درمان حداکثر در حدود ۶ سالگی آغاز شود، می توان انتظار داشت که کودک در زمان بلوغ به قد متناسب خانواده خود برسد.

 

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر