کتاب های مورد علاقه کودکان چه ویژگی هایی دارند

نحوه رسیدگی مراقبت از نوزاد
نحوه رسیدگی و مراقبت از نوزاد
۱ دی, ۱۳۹۶
نرمی استخوان کودکان طب سنتی
پیشگیری و درمان نرمی استخوان کودکان با طب سنتی
۵ دی, ۱۳۹۶
ویژگی کتاب های مورد علاقه کودکان

کتاب های مورد علاقه کودکان چه ویژگی هایی دارند؟

۱_ساده نوشته شده اند و با گنجینه واژه های گروه سنی کودکان سازگاری دارند.
۲_با تجربیات کودکان از زندگی همسو هستند.
۳_حوادث خیال انگیز آن برای کودکان در گروه های سنی مختلف، قابل درک هستند.
۴_زبان آن ها روان، شیرین و خوش آهنگ است.
۵_بیش از حد طولانی نیستند.
۶_حوادث آن ها مبهم نیست.
۷_از پایان خوش برخوردار هستند.
۸_کودکان را با نکته های جدید آشنا میکنند.
۹_از آموزش مستقیم و امر و نهی به دورهستند.
۱۰_ سرگرم کننده و لذت بخش اند.

مطلب ویژگی کتاب خوب برای کودک : پایان باز را نیز بخوانید.

قصه ای برای پرورش خلاقیت کودک

خلاقیت نیاز به پرورش و توجه دارد. این نیاز را می توان با بازی، قصه و نقاشی در کودک به رشد رساند.

کتاب “آسمان همیشه آبی نیست” نوشته رینولدز، ترجمه خانم محبوبه نجف خانی، انتشارات علمی و فرهنگی، از آن کتاب ها است.
در این کتاب معلم از دانش آموزان می خواهد که برای کتابخانه نقاشی دیواری بکشند. یکی، ماهی، دیگری اقیانوس اما ماریسول می گوید می خواهد آسمان بکشد. اما در بین مداد رنگی هایش رنگ آبی پیدا نمی شود. زنگ مدرسه زده می شود و او به خانه می رود.
از این به بعد، تمرکز اصلی قصه بر تصویرهای حساب شده و دقیق کتاب است. مخاطب با خواندن قصه و هنگام تماشای تصاویر کتاب ناخودآگاه به تعدد رنگ های آسمان در زمان های مختلف پی می برد. ماریسول فردای آن روز آسمانی رنگارنگ می کشد.

خلاقیت هنگامی رشد می کند که توجه به نادیده ها و کمتر توجه شده ها شود و در جزئیات دقت شود.

” اسماعیل آذری نژاد “

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر