روش-های-تشخیص-بیماری-طب-سنتی
روش های تشخیص بیماری در طب سنتی
۱۵ فروردین, ۱۳۹۷
روش‌های-طبیعی-و-آزمایشگاهی-انتخاب جنسیت-فرزند-دختر
روش‌های طبیعی و آزمایشگاهی انتخاب جنسیت فرزند دختر
۲۰ فروردین, ۱۳۹۷
پنج-مزیت-برای-دختر-نسبت-به-پسر

پنج-مزیت-برای-دختر-نسبت-به-پسر

رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم پنج مزیت برای دختر نسبت به پسر بیان می فرمایند؛ بدین شرح:

۱ – مُلْطِفات: یعنی دختران دارای گرمی و جاذبه و لطافت معنوی خاصی هستند که پسران در آن حد نیستند.

۲ – مُجَهِّزات: دختران بیش از پسران در خانه هستند و آماده خدمت به پدر و مادر و مهمان می باشند.

۳ – مونِسات: دختران زودتر و بیش تر از پسران انس می گیرند و می نشینند و صحبت می کنند، ولی پسر زود خسته می شود، بهانه می گیرد، گریه می کند و از مجلس بیرون می رود، تا توپ بازی و دوچرخه سواری خود را تعقیب کند، ولی دختر به عروسک بازی علاقه دارد و خانه را بهتر از کوچه می خواهد.

۴ – مُبارَکات: برکت و رحمت خدا در خانواده ای است که فرزند دختر یا دختران بیش تری دارند. اگر دو برادر را که کسب و شغل واحدی دارند، در نظر بگیریم که یکی دختران بیش تری دارد و دیگری پسران بیش تری، برادر دختردار را می بینیم، با وجود آن که درآمد بیش تری ندارد، برکت و وسعت در خانه او بیش تر از برادر دیگر است (ولی ماده پرستان کوردل از درک این حقایق عاجزند).

۵ – مُفَلِّیات: دختران نظافت گرند. به پاکیزگی و نظافت علاقه دارند. حوصله به خرج می دهند و تحمل و صبر بر پلیدی و آلودگی را ندارند.

همه این امور را در شرایط مساوی باید سنجید و به عظمت و اعتلای سخن آسمانی نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اذعان نمود.