پیوند عاطفی نوزاد والدین
چگونگی ایجاد پیوند عاطفی نوزاد و والدین
۱ دی, ۱۳۹۶
آگاهى والدین از نیازهاى نوزاد
آگاهى والدین از نیازهاى نوزاد، عامل مهم در برقرارى پیوند بین والدین و نوزاد
۱ دی, ۱۳۹۶
پدر و مادر خوب

پدر و مادر خوب
پدرى و مادرى کردن نباید با چگونه غذا دادن و چگونه پوشک نوزاد را عوض کردن داورى شود. از آن گذشته، ما همان هفته آغازین تولد فرزندمان به پدر و مادر خوب تبدیل نمى‏شویم.
پدر و مادر خوب بودن موضوعى مربوط به طى کردن سال‏ها است. باید کارى کنید که فرزندان‏تان در سلامت کامل رشد کنند و بعد از ناحیه شما به اطمینان خاطرى برسند که براى گرفتن حمایت و توصیه به شما مراجعه نمایند.
با این حال، اساس و پایه والد خوب شدن را مى‏توان در تحقق رفتارهاى زیر خلاصه کرد:
– به فرزندتان احترام بگذارید.
– فرزند خود را موجودى منحصر به فرد در نظر بگیرید.
– با فرزندتان حرف بزنید.
– به فرزندتان گوش بدهید و نیازهاى او را برآورده سازید.
– به فرزندتان ساختار بدهید. بگذارید بتواند پیش‏بینى کند.

پیشنهاد میکنم این مقالات را نیز بخوانید:

آگاهى والدین از نیازهاى نوزاد، عامل مهم در برقرارى پیوند بین والدین و نوزاد

چگونگی ایجاد پیوند عاطفی نوزاد و والدین

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر