کودک باهوش
راز داشتن فرزند باهوش
۱۱ آذر, ۱۳۹۵
تاتی تاتی
راه رفتن کودک کی و چگونه اتفاق می افتد
۱۵ آذر, ۱۳۹۵
بازی با کودک

1

1 تا 3 ماه

جرقه های حس بصری

 

یک اسباب بازی جلوی او نگه دارید. ببینید آیا آن را دنبال میکند.

2

4 تا 6 ماه

آب بازی

 

آب بازی در حمام یک تجربه سرگرم کننده است و به رشد حواس پنجگانه کودک کمک میکند.

3


7 تا 9 ماه

حرف زدن

 

با کودک خود صحبت کنید. زیرا این امر موجب رشد زبان آموزی کودک می شود و هم برای او سرگرم کننده است.

4

10 تا 12 ماه

اسباب بازی

 

کودک خود را همراهی و تشوق به ساختن اسباب بازی های ساختنی و بلوک های تعادلی کنید.

5

13 تا 15 ماه

آموزش مفاهیم ساده

 

آموزش مفاهیم ساده مانند : حروف ، اعداد ، شکل ها ، رنگ ها با اسباب بازی ها (مانند بلوک های ساده)

6

16 تا 18 ماه

تقویت مهارت های شناختی

 

مهارت های شناختی او را تقویت کنید. برای این کار می توانید صداهای ضبظ شده حیوانات مانند پرندگان و گربه را برای او پخش کنید.

7

19 تا 21 ماه

کنترل حرکت

 

مرتب کردن وسایل و تمیز کردن جایی ضمن کمک به یادگیری او موجب افزایش کنترل حرکتی کودک می شود.

8

22 تا 24 ماه

پرورش تخیل

 

قوه تخیل کودک را با بازی های ساده ای مانند دکتر بازی تقویت کنید : آقای ( خانم) دکتر من امروز حالم خوب نیست. ببین تب دارم یا نه؟

هشت بازی ساده برای افزایش توانایی های کودک

در اینجا چند بازی ساده معرفی میکنیم که برای کودکان نوپا هم سرگرم کننده است و هم موجب افزایش توانایی های او میشود.

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر