نوزادی که به راحتی قادر به گرفتن و مکیدن پستان مادر نیست

گاز گرفتن سینه توسط نوزاد
گاز گرفتن سینه توسط نوزاد
۲۴ آبان, ۱۳۹۶
چند مشکل متداول شیر خوردن نوزاد
چند مشکل متداول در شیر خوردن نوزاد
۲۴ آبان, ۱۳۹۶
نوزاد راحت گرفتن مکیدن پستان مادر نیست

نوزادی که به راحتی قادر به گرفتن و مکیدن پستان مادر نیست
– برای جلوگیری از خسته شدن خود و نوزاد ، قبل از هر چیز بایستی در وضعیت مناسب و راحتی بر روی مبل یا صندلی بنشینید و یا به صورت خوابیده و یا تکیه دادن به چند بالش نشسته و یا دراز بکشید. اگر می‌خواهید بر روی صندلی بنشینید، چند متکا زیر پاهای‌تان قرار دهید. در حالت نشسته بر روی فرش نیز یک متکا پشت کمر و یک متکای دیگر زیر زانوهای‌تان بگذارید.
– محلی ساکت و سایه روشن را بدین منظور انتخاب کنید. هیچ عجله‌ای به خرج ندهید. آرام و خونسرد بوده و توجه داشته باشید که اولین دفعاتی که به نوزاد شیر می‌دهید، زمان بیشتری را می‌برد.
– کودک علاوه بر سر پستان، باید ضمن مکیدن هاله آن را نیز در دهان داشته باشد. بدین منظور به محض آن که نوزاد نوک پستان را در دهان گرفت، مادر باید با کمک انگشتان، هاله سینه را نیز به داخل دهان او فشار داده تا به همراه سر سینه بمکد. این عمل درد ناحیه سر سینه را کاهش می‌دهد.
– زمانی که نوزاد در اثر گرسنگی زیاد، گریه می‌کند و به شدت هیجان زده شده، طوری که قادر به گرفتن سینه نیست، بهتر است یکی از انگشتانتان را به گونه او بزنید. با این عمل نوزاد براساس غریزه خود، سرش را به سمت نقطه‌ای که تحریک شده است، می‌چرخاند و دهانش را باز می‌کند. در این زمان می‌توانید سر سینه را داخل دهان او وارد کنید.

سایر مشکلات عادی شیرخوردن نوزاد

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر