معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ص
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ص
۱۱ خرداد, ۱۳۹۷
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ط
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ط
۱۵ خرداد, ۱۳۹۷
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ض

معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ض

معنی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی  – ض

ض

ضُحا

(عربی، ضحی) ۱- (در قدیم) زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه؛ ۲- آفتاب، خورشید؛ ۳- (در اعلام) سورهی نود و سوم قرآن

کریم دارای یازده آیه

 

ضَرغام

(عربی، ضِرغام) ۱- (در قدیم) شیر درنده؛ ۲- (به مجاز) پهلوان دلاور

 

ضیا

(عربی، ضیاء) (در قدیم) نور، روشنی

 

ضیاءالحق

(عربی) روشنائی و نورِ حق

 

ضیاءالدین

(عربی) ۱- روشنایی دین؛ ۲- (در اعلام) نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی

 

ضِیغم

(عربی، ضَیغم) ۱- شیر بیشه، شیر قوی؛ ۲- (به مجاز) شجاع و دلیر؛ ۳- (در اعلام) نام چند تن از اشخاص در تاریخ