معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - د
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – د
۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷
رابطه-جنسی-تازه-والدین
روابط زناشویی سرد پس از تولد نوزاد
۱۱ خرداد, ۱۳۹۷
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ذ

معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ذ

معنی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی  – ذ

ذ

ذاکر

(عربی) آنکه خدا را ستایش میکند، آن که ذکر خدا میگوید؛ یاد کنندهی خدا؛ یاد کننده

تمامی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی به ترتیب حروف الفبا

ذاکره

(عربی) (در قدیم) ذاکر، ذاکر

 

ذَبیح

(عربی) (در قدیم) ذبح شده، مذبوح

 

ذبیح الله

(عربی) ۱- قربانی شده برای خدا، سر بریده برای خدا؛ ۲- (اَعلام) لقب حضرت اسماعیل(ع) و به قولی لقب اسحاق نبی که هر دو

فرزند ابراهیم خلیل(ع) بودند

 

ذُریه

(عربی) فرزندان، فرزند، نسل

 

ذِکرالله

(عربی) یاد خدا، ذکر خدا، یاد کردن از خدا

 

ذِکری

(عربی) (جمع ذِکرَیات) یاد، یادگار، یادبود، خاطره

 

ذَکیه

(عربی) (مؤنث ذکیّ) به معنای تیز هوش و با هوش، زن تیز خاطر

 

ذَلفا

(عربی) ۱- دختر سفید روی؛ ۲- (اَعلام) شاعره معاصر خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقهی نجدهی ابن اسود

 

ذوالفقار

(عربی) ۱- در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهرههای پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است؛ ۲- (به

مجاز) شمشیر؛ ۳- در اصل نام شمشیر حضرت علی(ع) که پیامبر اسلام(ص) آن را در جنگ بدر به غنیمت گرفت و بعدها به آن

حضرت داد

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر