علایم و دلایل سقط جنین
علایم و دلایل سقط جنین
۸ مرداد, ۱۳۹۷
دوقلوهای همسان، نیمه همسان و ناهمسان
دوقلوهای همسان، نیمه همسان و ناهمسان
۹ مرداد, ۱۳۹۷
مشکلات جنینی و نوزادی در بارداری دوقلویی

مشکلات جنینی و نوزادی در بارداری دوقلویی

مشکلات جنینی و نوزادی در بارداری دوقلویی

نارس بودن نوزاد

در حدود ۵۰ درصد از دوقلوها نارس متولد می شوند. زایمان زودرس مهم ترین عامل افزایش مرگ ومیر نوزادان دوقلوست.

 

ناهنجاری های مادرزادی

بروز ناهنجاری های مادرزادی در دوقلوها دو تا سه برابر تک قلوهاست.

 

ناهماهنگی رشد

ناهماهنگی رشد در دوقلوها به صورت اختلاف قابل ملاحظه وزن دو نوزاد تعریف می شود و در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد موارد دوقلو زایی را شامل می شود. ناهماهنگی رشد جنین ها ممکن است به علت اختلاف سطح جفتی مختص هریک از دو قل باشد. در نتیجه، بچه دارای جفت کوچک تر دچار عقب ماندگی رشد می شود. علت دیگر، انتقال خون از جنین به جنین است.

قل فناشده

این عارضه به مشاهده دو قل در سونوگرافی اوایل بارداری (معمولا ً سه ماهه اول) و تولد تنها یک قل گفته می شود. تقریباً نیمی از کل بارداری های دوقلویی دارای قل فناشده هستند. در این عارضه، خطر واضحی مادر یا قل باقی مانده را تهدید نمی کند.

 

تأخیر در زایمان قل دوم

فاصله طولانی بین زایمان دو نوزاد در برخی از موارد دوقلوزایی گزارش شده است. ممکن است زایمان اول زودتر از زمانی که نوزاد قابلیت حیات را پیدا کرده باشد رخ دهد. تأخیر در حد ۲۱ تا ۱۳۶ روز نیز گزارش شده که گاه بیشتر از زمانی است که برای رسیدن قل دوم به حد قابلیت حیات لازم است.

بارداری مرکب، دوقلوهای قفل شده و بارداری دوقلویی تک آمنیونی از دیگر عوارض احتمالی بارداری دوقلویی هستند که جان نوزادان و گاه مادر را تهدید می کنند.

پیشنهاد مطلب:

شیرخوردن دوقلوها و سه قلوها

مراقبت های بارداری دوقلویی