لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی لولوی صحرایی
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی مثل خورشید
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد

لالایی مامان خسته
لالا لالا گُل پسته
مامان دیگه شده خسته
بخواب ای گُل، گُل شب‌بو
که دنیا چشماشو بسته

لالا لالا گُل مهتاب
بیفتی توی حوض آب

بشی هم‌بازی ماهی
توی شهر قشنگ خواب

توی خوابت بیان گُل‌ها
گُل مریم، گُل مینا

بری تو دشت پر آهو
بشی پروانه‌ای زیبا

دلت از غم جدا باشه
پرستویی رها باشه

میون شهر شادی‌ها
نگه‌دارت خدا باشه

سایر لالایی های بیبی سنتر را نیز ببینید