پلاک اسم نوزادی تاریخ تولد
پلاک اسم نوزادی تاریخ تولد
۲۳ مرداد, ۱۳۹۷
همه چیز در مورد تولد نوزاد و مراحل زایمان
۲۳ شهریور, ۱۳۹۷
لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد

لالا لالا گل پونه
گل زیبای بابونه
بپوش از برگ گل پیرهن
هواگرمه تابستونه

 

لالالالاشب تیره
لالالالاشب تیره
بخواب گلبرگ من!دیره
تموم ماهیا خوابن
چرا خوابت نمی گیره؟

 

لالا مهتاب ازاون بالا
تورومی بینه وحالا
می گه این بچه ی شیطون
نگرده پس چرا لالا؟
می ره می تابه اون دو را
به روی تپه ماهو را
به روی گل که خوابیده
کنار بچه زنبورا

 

لالالالاخبر لالا
شده فصل سفر لالا
یکی رفت و یکی اومد
لالاچشما به درلالا
لالالالاخبراومد
پرنده از سفر اومد
یکی بال وپرش واشد
یکی بی بال و پر اومد

سایر لالایی های بیبی سنتر را نیز ببینید.

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر