لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی آرام دل
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی سه تا ماهی
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی کودکانه، لالایی نوزاد

لالایی غلام حضرت معصومه
لالالالا که لالات می‌کنم من
نگا بر قد و بالات می‌کنم من
لالالالا که لالات بی‌بلا باد
نگهدار شب و روزت خدا باد!
لالایی می‌کنم خوابت نمیاد
بزرگت کردم و یادت نمی‌یاد
بزرگت کردم و تا زنده باشی
غلام حضرت معصومه باشی
لالالالا عزیز ترمه پوشم
کجا بردی کلید عقل و هوشم
لالالالا که لالات بی‌بلا باد
خودت ملا، قلمدونت طلا باد!

سایر لالایی های بیبی سنتر را نیز ببینید

رد کردن

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر