لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی مرد فردا
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی کودکانه، لالایی نوزاد
لالایی غلام حضرت معصومه
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد

لالایی آرام دل
اَلا لا لا گلم باشی
تو آرام دلم باشی
نشینی در کناره مه
نمیرم و برم باشی

اَلا لا لا گل سنبل
جهان شد پر گل و بلبل
بیا با مه رویم صحرا
برای هم، بچینیم گل

اَلا لا لا، گل لاله
دل از مهر تو خوشحاله
الهی زنده باشی تو
شوی ده ساله، صد ساله

سایر لالایی های بیبی سنتر را نیز ببینید