شیر-دادن-به-دو-کودک
شیر دادن همزمان به نوزاد و کودک بزرگتر
۱۸ آبان, ۱۳۹۶
شیردادن به نوزاد هنگام بیماری مادر
شیردادن به نوزاد هنگام بیماری مادر
۱۸ آبان, ۱۳۹۶
شیر دادن پس از جراحی ترمیمی (پلاستیکی) سینه

شیر دادن پس از جراحی ترمیمی (پلاستیکی) سینه

شیر دادن پس از جراحی ترمیمی (پلاستیکی) سینه
بیشتر جراحی های ترمیمی برای بزرگ کردن پستان به مجاری شیر لطمه‌ای نمی‌زند و به قطع شیر دادن نیازی پیدا نمی‌کند. در موارد نادر که بستگی به نحوه عمل جراحی و حال مادر شیرده دارد، مقدار شیر ممکن است کاهش یابد و کودک به غذای کمکی نیاز پیدا کند.
جراحی پلاستیکی برای کوچک کردن پستان، عکس مورد قبلی، اغلب مقدار شیر را کاهش می‌دهد. زیرا این عمل دشوارتر و احتمال لطمه زدن به مجاری شیر بیشتر است. از این رو توصیه می‌شود در صورت موافقت پزشک این عمل جراحی تا زمان از شیر گرفتن کودک به تعویق افتد. اگر عمل فوریت داشته باشد، شیر دادن همراه با تغذیه مصنوعی لازم خواهد بود.

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر