شیر دادن همزمان به نوزاد و کودک بزرگتر

شیر-دادن-نوزاد-ناراحتی-قلبی
شیر دادن به نوزاد با ناراحتی های قلبی
۱۸ آبان, ۱۳۹۶
شیر دادن پس از جراحی ترمیمی (پلاستیکی) سینه
شیر دادن پس از جراحی ترمیمی (پلاستیکی) سینه
۱۸ آبان, ۱۳۹۶
شیر-دادن-به-دو-کودک

شیر-دادن-به-دو-کودک

شیر دادن هم‏زمان به نوزاد و کودک بزرگ‏تر
بیشتر بچه‏ هاى نوپا را در زمان باردارى مادر یا حداکثر نزدیک تولد نوزاد از شیر مى‏گیرند، یا این بچه‏ ها خود از شیر مى‏افتند. بعضى از آن‏ها نیز سینه مادر را رها نمى‏کنند و حتى پس از تولد نوزاد به شیر خوردن ادامه مى‏دهند. این امر براى مادر کار دشوارى است، ولى به نحوى از عهده آن برمى‏آید.
بیشتر مادران نسبت به این روش شیر دادن تردید دارند. از یک سو نمى‏ خواهند کودک خود را با اکراه و به زور از شیر بگیرند و به این پیوند زیباى بین مادر و فرزند لطمه بزنند و از سوى دیگر ادامه آن را خیلى خسته کننده مى‏دانند. به این مادران یادآورى مى‏شود که شیر دادن هم‏زمان دو فرزند ممکن است نوزاد را از تغذیه کامل محروم سازد و باید نیازهاى او را در اولویت قرار دهند. به عبارت دیگر باید گفت که نوزاد به شیر مادر نیاز و کودک به آن علاقه دارد. مادر مى‏تواند با کودک به نحوى کنار بیاید و وعده ‏هاى تغذیه او را به حداقل برساند و آن را به اول صبح و هنگام غروب محدود سازد. گاهى کودک فقط در هنگام خاصى بهانه‏ گیر مى‏شود و مثلاً در وقت بیمارى یا کسالت، براى چند دقیقه به شیر مادر علاقه نشان مى‏دهد و سپس به دنیاى کوچک خود سرگرم مى‏گردد. کودک به زودى از این مرحله مى‏گذرد و با سرگرمى‏ هاى تازه‏اى که براى او مهیا مى‏کنید، از این عادت منصرف مى‏شود. دوره نوپایى کودک زودگذر است و به‏ زودى آن را سپرى مى‏کند.

رد کردن

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر