بریدگی و خونریزی در اثر جراحت کودکان
۹ فروردین, ۱۳۹۶
تسلی و آرام ساختن گریه کودک در اثر کولیک
۹ فروردین, ۱۳۹۶

سوختگی در کودکان

نزدیک به ۱ درصد از کودکان در سال دچار سوختگی می شوند. سوختگی با آب جوش شایع ترین نوع سوختگی بوده که تا ۸۵ درصد سوختگی ها در کودکان را شامل می شود. سوختگی با شعله آتش در مرتبه دوم قرار دارد. اکثر مرگ های ناشی از سوختگی در کودکان در خانه هایی است که گیرنده های حساس به دود ندارند. اگر چه عمدتاً میزان مرگ و میر به شدت سوختگی (وسعت سطح و عمق سوختگی) بستگی دارد اما وجود آسیب استنشاقی و سن پایین نیز بر مرگ و میر تأثیر می گذارد.

آسیب ناشی از سوختگی به علت از بین رفتن سه عملکرد کلیدی پوست است:

– تنظیم دفع حرارت بدن

– حفظ مایعات بدن

– ممانعت از ایجاد عفونت

بستری شدن در مراکز مجهز سوختگی، در درمان سوختگی های شدید ضروری است.

معمولاً سوختگی ها بر اساس چهار معیار زیر تقسیم بندی می شوند:

– عمق آسیب

– درصدی از سطح بدن که درگیر شده است.

– محل سوختگی

– همراه بودن با سایر آسیب ها.

رد کردن

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر