رشد-زبانی-کودک
سنجش مهارت های گفتاری کودک
۱۵ بهمن, ۱۳۹۶
سنجش توانایی ادراک کودک
سنجش توانایی ادراک کودک
۱۵ بهمن, ۱۳۹۶
سنجش-قدرت-مشاهده-کودک

سنجش-قدرت-مشاهده-کودک

سنجش قدرت مشاهده کودک
توان مشاهده کودک شما برآیند جنبه‌های مختلفی از رشد، از جمله رشد ذهنی ، بینایی و فهم کلی است و قبل از ۲۴ هفتگی آشکار می‌شود. به عنوان نمونه اگر در این سن یک تکه کاموا یا نخ در مقابل کودک خود که روی کف اتاق نشسته است بگذارید. به دنبال آن می‌گردد، متوجه آن می‌شود، و دست خود را به طرف آن دراز می‌کند، حتی اگر هنوز نتواند آن را بردارد.

خواب و رشد مغزی نوزاد و رشد ذهنی نوزاد تا شش ماهگی را نیز بخوانید.
سن ایده‌آل برای شروع آزمون مشاهده، احتمالاً حدود ۱۵ ماهگی است. ولی آزمون‌هایی نیز وجود دارد که می‌توانید زودتر از این انجام دهید، هرچند هر آزمونی قبل از شش ماهگی شدیداً قابل تردید است. در بسیاری از آزمون‌های ما از تابلوهای ویژه‌ای استفاده می‌شود که به صورت آماده قابل تهیه هستند.

سنجش قدرت مشاهده کودک

۱۵ ماهگی: بدون اینکه به او نشان داده شود، قطعه گرد را در محل خود قرار می‌دهد.
۱۸ ماهگی: سه مکعب را روی یکدیگر می‌چیند.
۲ سالگی: هر سه قطعه را در محل درست خود قرار می‌دهد. گاهی اشتباه می‌کند ولی آن را اصلاح می‌کند.
در این آزمون از یک تابلوی شکل ساده فقط با سه شکل استفاده می‌شود.

رد کردن

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر