سنجش توانایی چشایی نوزاد
4 فوریه, 2018
نشانه های کلی بینایی در نوزاد
نشانه های کلی بینایی در نوزاد
4 فوریه, 2018
سنجش-توانایی-جابه-حرکتی-کودک

سنجش-توانایی-جابه-حرکتی-کودک

سنجش توانایی جابه جایی حرکتی کودک
تحرک
روش آزمون
با فاصله کمی از کودک خود بنشینید و آغوشتان را برایش بگشایید. با صدا کردن نامش یا نشان دادن اسباب‌بازی مورد علاقه‌اش او را تشویق کنید به سوی شما بیاید.
پاسخ
در ۳۲ هفتگی کودک شما ممکن است خود را روی باسن به طرف شما بکشد. اگر هنوز قادر نیست این کار را انجام دهد، نگران نشوید. تکان دادن بدن و دراز کردن دست همگی مقدمه به حرکت درآمدن هستند.

توانایی ایستادن
روش آزمون
انگشتان خود را به کودکتان بدهید تا به کمک آن‌ها خود را به حالت نشسته یا ایستاده بکشد.
پاسخ
در ۴۰ هفتگی کودک باید بتواند خود را به حالت نشسته یا ایستاده بکشد و اگر بتواند با چنگ زدن به اثاثیه ثابت، خود را نگه دارد بایستی خوشحال باشد و تعادل خود را هنگام ایستادن حفظ کند. در حدود ۱۳ ماهگی، پس از این که مرحله تمرین ایستادن با کمک گرفتن از یک اسباب‌بازی متحرک یا اثاثیه لبه گرد را پشت سر گذاشت، باید اطمینان لازم برای ایستادن به تنهایی و بدون کمک را داشته باشد.

قدرت عضلات گردن و پشت
روش آزمون
کودک خود را به روی شکم بخوابانید و یک شیء رنگی مثل اسباب‌بازی را درمحدوده دید او حرکت دهید.
پاسخ
تا سن چهار هفتگی، عضلات گردن کودک قدرت چندانی ندارند. اسباب‌بازی را با چشم‌ها و سرش دنبال می‌کند ولی فقط چند اثاثیه می‌تواند سرش را از روی تشک بردارد. در ۱۲ هفتگی او باید اسباب‌بازی را با سر تعقیب کند و بتواند سرش را برای مدت زیادی جدا از تشک نگه دارد. اگر همین آزمون مجدداً در ۲۴ هفتگی تکرار شود کودک شما خواهد توانست با تکیه به ساعدهایش خود را بلند کند.

کنترل سر
روش آزمون
کودک خود را با استفاده از دستانش به حالت نشسته بکشید.
پاسخ
در شش هفتگی، وقتی کودک را به حالت نشسته می‌کشید، سرش کاملاً می‌افتد. تا ۱۲ و ۱۶ هفتگی این افتادن سر تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد و در ۲۰ هفتگی کودک شما سر خود را کاملاً کنترل می‌کند و حتی وقتی به اطراف تکان می‌خورد، سرش نمی‌افتد.

توانایی راه رفتن
روش آزمون
کودک شما راه رفتن را با دست گرفتن به اثاثیه و پهلو به پهلو حرکت کردن آغاز می‌کند، بنابراین اثاثیه محکم را نزدیک هم بگذارید و ببینید آیا می‌تواند در امتداد آن‌ها حرکت کند یا خیر. روبه‌روی او قرار بگیرید و دست‌های خود را به عنوان تکیه گاهی ایمن به او بدهید و ببینید آیا شروع به حرکت به طرف جلو می‌کند یا نه.
پاسخ
در ۴۸ هفتگی کودک شما باید با دست گرفتن به اثاثیه منزل پهلو به پهلو حرکت کند، و اگر هر دو دست او را بگیرید به طرف جلو راه می‌رود. در یک سالگی، اگر فقط یک دست او را بگیرید، راه می‌رود و در ۱۳ ماهگی ممکن است اولین قدم را به تنهایی بردارد.

چالاکی
روش آزمون
چالاکی کودک خود را با نمایش دادن فعالیت‌های جدید به او مانند عقب عقب راه رفتن، لی‌لی کردن و پریدن بیازمایید.
پاسخ
در ۲۱ ماهگی کودک شما باید بتواند به‌راحتی عقب عقب راه برود. در دو سالگی بایستی از حرکاتی مانند پیچ و تاب خوردن، دست زدن و شعر خواندن لذت زیادی ببرد. در ۵ / ۲ سالگی بایستی بتواند بازی‌هایی را که با پریدن و سرپنجه راه رفتن سر و کار دارند انجام دهد و در سه سالگی باید بتواند روی یک پا بجهد و لی‌لی و بازی‌های پرتحرک مثل «گرگم به هوا» را انجام دهد.

دیدگاه ها بسته شده است