اعتصاب غذای نوزاد
اعتصاب غذای نوزاد و راه حل شکستن آن
۲۴ آبان, ۱۳۹۶
برنامه شیردهی نوزاد
تغذیه زنجیری نوزاد در چند ماه اول
۲۴ آبان, ۱۳۹۶
حواس پرتی کودک شیرخوار

حواس-پرتی-کودک-شیرخوار

حواس پرتی نوزاد هنگام شیر خوردن
گاهی بین سه تا شش ماهگی ، کودک هنگام شیر خوردن پس از هر چند دقیقه، سینه مادر را رها می‌کند و بعد از مدتی دوباره شیر می‌خورد. این اشکال نیز امری عادی و ناشی از تکامل سریع کودک و جلب شدن توجه او به چیزهای جالب محیط اطراف است. در این سن، کودک اشیای موجود در اتاق را به‌خوبی می‌بیند و به افرادی که از کنارش می‌گذرند توجه می‌کند. آنچه در اطرافش می‌گذرد، آن‌قدر برایش جالب است که گاهی بین شیر خوردن مکث می‌کند تا آن‌ها را تماشا کند. این مزاحمت باعث می‌شود که نوزاد کمی شیر بخورد و چند دقیقه به تماشا بپردازد.
مادران باتجربه این اشکال را با تغذیه نوزاد در اتاق ساکت و آرام از بین می‌برند. برای رفع این مزاحمت نوزاد را برای شیر دادن به یک اتاق خلوت و تاریک ببرید. در این اتاق نباید چیزی توجه کودک را به خود جلب کند. سعی کنید در حال خواب به او شیر بدهید. کودک در حالت خواب آلودگی فقط به مادر خود توجه دارد و کاری به اطراف خود ندارد.
قنداق کردن کودک باعث می‌شود که حرکات و پیچ و تاب خوردن او هنگام شیر خوردن مهار شود و مزاحمت کمتری به‌وجود آورد.
روش دیگر برای آرام نگه داشتن نوزاد، بغل کردن و کشیدن لباس روی سر کودک هنگام شیر خوردن است تا نتواند سر خود را برای تماشا برگرداند.
این مشکل هم زودگذر است و با کمی حوصله و ابتکار از بین می‌رود. کودک به‌زودی می‌آموزد که می‌تواند ضمن شیر خوردن، بدون این که سر خود را برگرداند، اطراف را تماشا کند.

سایر مشکلات عادی شیرخوردن نوزاد

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر