حرف زدن کودک کی و چگونه شروع میشود-از یک تا دو سالگی
حرف زدن کودک کی و چگونه شروع میشود-از یک تا دو سالگی
۱۱ بهمن, ۱۳۹۶
رشد-زبانی-کودک
مراحل اولیه رشد زبانی کودک بر حسب ماه
۱۵ بهمن, ۱۳۹۶
تاثیر شادی کردن بر رشد کودک

تاثیر شادی کردن بر رشد کودک

تاثیر شادی کردن بر رشد کودک
کودکان شاد معمولاً سالم و پرانرژی هستند و شادکامی به خودی خود انگیزه نیرومندی برای انجام کارهاست. روی هم رفته کودکان شاد با آرامش بیشتری ناکامی‌ها و موانع را می‌پذیرند و سعی می‌کنند راهی برای عبور از آن‌ها پیدا کنند. شادکامی مطمئناً مشوق همه نوع تماس‌ها و فعالیت‌های اجتماعی است، زیرا مردم معمولاً واکنش مثبتی نسبت به شادابی از خود نشان می‌دهند و شادکامی باعث می‌شود کودک، چهره دوستانه‌ای داشته باشد که خود نقطه شروع خوبی برای انواع ارتباطات شخصی است.
از طرف دیگر اندوه و ناراحتی توان و انرژی کودک را تحلیل می‌برد و سلامت جسمانی عمومی او را کاهش می‌دهد. این امر به نوبه خود مانع از این می‌شود که انرژی او صرف فعالیت‌های هدف دار شود، زیرا کودکان اندوهگین انرژی خود را با در خود فرورفتن، رؤیاپردازی، و تأسف برای خود هدر می‌دهند، و کودک ناشاد گرایش به گوشه‌گیری و به خود مشغول شدن دارد. ناشاد بودن انگیزه، عزم، و میل به موفقیت را خاموش می‌کند. کج خلقی و رفتار بازدارنده در کودکان ناشاد بسیار شایع‌تر است و مانع از آن می‌شود که آن‌ها از تجربیات چیزی بیاموزند.
شادی می‌تواند به یک عادت تبدیل شود و وظیفه شما است کاری کنید که کودک شما این عادت را کسب کند. به همین ترتیب ناشاد بودن هم می‌تواند به یک عادت تبدیل شود و شما وظیفه دارید مانع آن شوید. البته داشتن دوران کودکی شاد تضمین کننده زندگی موفق در دوران بزرگ‌سالی نیست، ولی حداقل فایده آن این است که زیربنای موفقیت را می‌سازد، درحالی که ناشاد بودن اساس ناکامی را بنا می‌کند.

عوامل موثر در رشد کودک:

والدین چگونه میتوانند بر رشد کودک کمک کنند

عوامل موثر بر رشد کودک – تندرستی

تاثیر شادی کردن بر رشد کودک

تاثیر تعداد فرزندان بر رشد کودک

رابطه خصوصیات شخصیتی با ترتیب تولد

تاثیر جنسیت بر رشد کودک

عوامل موثر بر رشد کودک – شخصیت

عوامل موثر بر رشد کودک – هم دلی

صفات مشخصه کودک ناسازگار

چگونه به کودک آسیب پذیرخود کمک کنید

تاثیر امنیت عاطفی بر رشد کودک

تاثیر فشار روانی بر رشد کودک

تاثیر جدایی و طلاق والدین بر رشد کودک