عادت دادن کودک دیگران
عادت دادن کودک به دیگران
۱۴ دی, ۱۳۹۶
صداها و شنوایی نوزاد
صداها و شنوایی نوزاد
۱۴ دی, ۱۳۹۶
بوسیدن و نوازش کردن نوزاد

بوسیدن و نوازش نوزاد
یکی از نیازمندی‌های اساسی طفل، نوازش شدن است، و این مسأله یکی از وظایف اساسی والدین به شمار می‌رود؛ از این رو والدین باید هر چه بیش‌تر به طفل ابراز محبت روا دارند و از راه نوازش و بوسیدن، محبت خود را به او نشان دهند تا مشمول لطف خدا شوند.
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند:
«کسی که فرزند خود را ببوسد، خدا برای او حسنه‌ای می‌نویسد و کسی که فرزند خود را خوش‌حال سازد، خدا در قیامت او را خوش‌حال می‌سازد.»
عادت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم این بود که هر روز صبح، دست محبت به سر فرزندان خود می‌کشیدند و آنان را می‌بوسیدند و مورد لطف قرار می‌دادند. ایشان فرزندان خود را دوست می‌داشتند و با آنان هم‌بازی می‌شدند.
روش رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تأثیرات تربیتی ویژه‌ای بر جان کودکان می‌نهد؛ کودکی که مورد محبت باشد، گرفتار عقده‌های درونی نمی‌شود؛ بلکه در دل وی شکوفه‌های فضایل اخلاقی، به آسانی شکفته می‌شود و اگر در زندگی با مانعی روبه‌رو نگردد، فردی مهربان و با فضیلت، انسان‌دوست و خدمت‌گزار بار می‌آید.

پیشنهاد میکنم احترام کلید راهیابی به دنیای نوزاد را نیز بخوانید.
امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند:
«بدون شک، پروردگار حکیم، آدمی را به سبب محبت او به فرزندش، مورد مهر و لطف خود قرار می‌دهد.»
پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با یارانش نشسته بود، امام حسن و امام حسین علیهماالسلام که خردسال بودند، به سوی ایشان رفته و از سر و دوش ایشان بالا می‌رفتند. گاهی سرشان را برای آنان، پایین می‌آورد و گاهی، آنان را می‌گرفت و می‌بوسید. در این حال، یکی از هم‌نشینان ایشان که با شگفتی به این رفتار نگاه می‌کرد، گفت: ای پیامبر خدا! به یاد نمی‌آورم هیچ‌گاه فرزندی را گرفته و بوسیده باشم.
پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم خشمگین شد تا جایی که رنگش برگشت. پس به آن مرد فرمود:
«اگر خداوند عزّوجَل مهربانی را از قلب تو گرفته است، من با تو چه کنم؟ کسی که به کودکان ما مهر نورزد و بزرگان ما را گرامی ندارد، از ما نیست».