بریدگی و خونریزی در اثر جراحت کودکان

میلیا یا جوش نوزادی
۹ فروردین, ۱۳۹۶
سوختگی در کودکان
۹ فروردین, ۱۳۹۶

بریدگی و خونریزی در اثر جراحت

بریدگی

بریدن دست کودک در اثر تماس با اشیاء تیز و برنده اگر عمیق بوده و خون زیادی خارج می شود بایستی در اولین قدم سعی در کاهش خونریزی نمایید.

سپس سریعاً کودک را به مرکز درمانی برسانید؛ اما در مورد جراحت های خفیف و کم اهمیت، اول باید آن ها را ضدعفونی کرد. بدین منظور ابتدا محل بریده شده را با آب شست وشو داده و سپس زخم را با ضدعفونی کننده مناسب، ضدعفونی کنید. گاز استریل را بر روی آن قرار داده و بدون این که زیاد فشار دهید، آن را ببندید. باندی که بدین منظور استفاده می کنید، حتماً باید تمیز و استریل باشد. نکته قابل توجه آن است که هیچ گونه جراحتی، هر چند کوچک و کم اهمیت، نباید نادیده گرفته شود، زیرا احتمال عفونت آن وجود دارد.

 

خونریزی در اثر جراحت

اگر خونریزی در اثر جراحت وارد آمده شدید است، بایستی کودک را هر چه سریع تر به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید. در این فاصله، می توان با سعی در قطع و یا کاهش خونریزی، به خصوص اگر خونریزی از نوع سرخ رگی است، کمک مؤثری به کودک نمود.

 

راه تشخیص نوع خونریزی

– خونریزی اگر سرخ رگی باشد، رنگ خون قرمز روشن بوده و حالت جهش و متناوب مانند ضربان نبض دارد. در این صورت باید یک پارچه به طور محکم در قسمت بالای محل خونریزی بسته شود.

– خونریزی سیاه رگی: در این نوع خونریزی، رنگ خونی که خارج می شود قرمز تیره است. مقدار خونریزی زیاد بوده، اما بدون جهیدن است. در این صورت، کافی است با یک باند استریل محل جراحت را بدون فشار دادن زیاد ببندید.

به یاد داشته باشید بهترین راه قطع خونریزی، فشار مستقیم بر روی ناحیه آسیب دیده است.

رد کردن

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر