بانک جامع نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی

تفسیر جواب آزمایش
۶ تیر, ۱۳۹۷
تغییرات مادر و جنین در هفته دوازدهم بارداری
تغییرات مادر و جنین در هفته دوازدهم بارداری
۹ تیر, ۱۳۹۷
بانک جامع نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی

بانک جامع نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی

تمامی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی به ترتیب حروف الفبا

آرشیو کاملی از اسم دختر و پسر همراه با معنی، فرهنگ نام های ایرانی – راهنمای بهترین نام دختر پسر – اسامی نوزاد مورد تائید ثبت احوال.

معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – الف معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ب
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – پ معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ت
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ث معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ج
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – چ معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ح
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – خ معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – د
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ذ معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ر
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ز معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ژ
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – س معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ش
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ص معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ض
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ط معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ظ
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ع معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – غ
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ف معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ق
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ک معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – گ
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ل معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – م
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ن معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – و
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ه معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ی

 

اگر دوست دارید گردنبند یا دستبند شیک با اسم فرزندتان داشته باشید سری به فروشگاه بیبی سنتر بزنید.

 

الف

اَباذر

اِبتسام

اِبتهاج

اِبراهیم

اَبریشم

ابوالحسن

ابوالفتح

ابوالفضل

ابوالقاسم

ابوبکر

ابوتراب

ابوذر

ابوطالب

اتابک

اِجلال

اِحترام

اِحتشام

اَحد

اِحسان

اِحسانالله

اِحسانه

اَحلام

احمد

احمدحسین

احمدرضا

احمدعلی

اَحیا

اختر

اِخلاص

اِدریس

ادنا

اَدهم

ادیب

ادیبه

اَرجاسب

اَرجمند

اَرحام

اُرُد

اَردشیر

اَردلان

اَردوان

اَرزنده

ارژنگ

اَرَس

اَرسام

اَرسطو

اَرسلان

اَرسَن

اِرشاد

اَرشاک

اَرشام

اَرشان

اَرشد

اَرَشک

اَرشیا

اَرشین

ارغوان

اُرکیده

اَرکان

ارمغان

اِرمیا

اَرنَواز

اَرنیکا

اََروند

اَروین

اَریسا

اریکا

اَزهار

اُسامه

اِسحاق

اَسد

اسدالله

اِسرا

اِسرافیل

اَسرین

اَسعد

اسفند

اسفندیار

اسکندر

اسلام

اَسلَم

اَسما

اسماعیل

اَسمر

معانی این اسامی را اینجا ببینید:

معنی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی  – الف

اَسنا

اُسوه

اَشرف

اَشکان

اَشکبوس

اَشواق

اصغر

اَصلان

اطلس

اَطهر

اَطهره

اِعتماد

اَعظم

اَعلا

اِفتخار

اََفرا

اِفراح

اَفراسیاب

افروز

افروزه

افسانه

اَفسون

اَفشار

اَفشان

 

اَفشین

اَفضل

افلاطون

اِقبال

اَقدس

اِقلیما

اکبر

اُکتای

اِکرام

اَکرم

اِلآی

اَلبرز

اِلتفات

اُلدوز

اِلسا

اِلسانا

اِلشن

اُلفت

اُلگا

اللهیار

الماس

المیرا

اِلِنا

اِلناز

الوان

الوند

الهام

اِلهه

الیا

الیار

الیاس

الیانا

اَلیسا

اِلیکا

الین

اِلینا

اُمالبنین

اَمان

اَمانه

اَمجد

امرالله

اُمسلمه

اُمفَروه

اُمکلثوم

اَمل

امید

امیدرضا

امیدعلی

 

امیدوار

امیده

امیر

امیرابراهیم

امیرابوالفضل

امیراحسان

امیراحمد

امیراردلان

امیرارسلان

امیرارشیا

امیراسماعیل

امیراَشکان

امیراصلان

امیربابک

امیربهادر

امیربهرام

امیربهزاد

امیربهمن

امیرپارسا

امیرپاشا

امیرپوریا

امیرپویا

امیرپویان

امیرجواد

 

امیرحِسام

امیرحسن

امیرحسین

امیرحمزه

امیرخسرو

امیررضا

امیرساسان

امیرسالار

امیرسام

امیرسامان

امیرسبحان

امیرسپهر

امیرسجّاد

امیرسعید

امیرسهیل

امیرسینا

امیرشایان

امیرشهاب

امیرصادق

امیرصالح

امیرصدرا

امیرطاها(امیرطه)

امیرعباس

امیرعبدالله

 

امیرعرشیا

امیرعرفان

امیرعطا

امیرعلی

امیرفاضل

امیرفرهنگ

امیرقاسم

امیرکسری(امیرکسرا)

امیرکیوان

امیرکیا

امیرکیان

امیرماهان

امیرمتین

امیرمجتبی

امیرمحسن

امیرمحمّد

امیرمحمود

امیرمختار

امیرمرتضی

امیرمسعود

امیرمصطفی

امیرمنصور

امیرمهدی

امیرناصر

 

امیرهادی

امیرهاشم

امیرهمایون

امیرهوشنگ

امیریاسین

امیریوسف

امین

امینالدین

امینالله

امینحسین

امینرضا

امینعلی

امینمحمّد

امینمهدی

امینه

اِنتصار

اندیشه

اِنسی

اِنسیّه

اَنصار

انور

اَنوش

اَنوشا

انوشه

انوشیروان

اَنیس

اَنیسا

اَنیسه

اورنگ

اوژن

اَوستا

اولدوز

اویس

اوین

اهورا

اَیاز

ایپک

ایدا

ایران

ایراندخت

ایرانه

ایرج

ایرن

ایلا

ایلشَن

ایلقار

ایلمان

ایلناز

 

ایلیا

ایلیاد

ایلیار

ایما

ایمان

ایمانه

ایمن

ایناس

ایّوب

آ

آبتین

آبنوس

آتا

آتاناز

آتبین

آتریسا

آتَرین

آتَرینا

آتنا

آتور

آتوسا

آتیلا

آتین

آتیه

 

آدَرین

آدرینا

آدینه

آذر

آذرخش

آذردخت

آذرنوش

آذین

آرا

آراد

آراز

آراس

آراسته

آرام

آرامش

آرامه

آران

آرتا

آرتادخت

آرتان

آرتِمیس

آرتین

آرتینا

آردین

آرزو

آرسام

آرسِن

آرش

آرشا

آرشاک

آرشام

آرشاویر

آرشیدا

آرمان

آرمیتا

آرمین

آرمینا

آرمینه

آرنوش

آرنیکا

آروین

آریا

آریان

آریانا

آریاناز

آریسا

آرین

آریَنا

 

آریو

آریوبَرزن

آزاد

آزاده

آزرم

آزیتا

آسا

آساره

آسانا

آسمان

آسو

آسوده

آسیا

آسیه

آشتی

آشور

آصف

آصفه

آفاق

آفتاب

آفریده

آفرین

آکام

آگرین

 

آلا

آلاء

آلاله

آلان

آلما

آلین

آلینا

آمال

آمنه

آمیتیس(آمی تیس)

آمین

آنا

آنالی

آناهیت

آناهیتا

آناهید

آندیا

آنِسه

آنوشا

آنیتا

آنیسا

آنیل

آنیه

آوا

آوات

آواز

آوید

آویشن

آوین

آهو

آیات

آیت

آیتک

آیتکین

آیتن

آیدا

آیدن

آیدین

آیرین

آیسا

آیسان

آیسانا

آیسل

آیسن(آیسن)

آیسو

آیسودا (آیسودا)

آیسونا

آیشِن (آیشن)

 

آیشین(آیشین)

آیگل (آیگل)

آیگین

آیلا

آیلار

آیلر

آیلی

آیلین

آینا

آیناز

آینور(آینور)

آینه

آیه

آیین(آئین)

آیینه(آئینه)

ب

بابک

باختر

باران

باربد

بارِزان

بارمان

باسِط

باسم

 

باقر

باقیه

بالی

بامداد

بامی

باوان

باهِره

بتول

بختیار

بخشایش

بخشنده

بَدرالزمان

بَدری

بدریه

بدیع

بَدیعه

بَرات

بَردیا

بُرزان

بُرزو

بَرزین

بَرسام

بَرفین

بَرکت

بَرمک

بُرنا

برومند

بُرهان

بُرهانالدین

بُرَیر

بزرگ

بزرگمهر

بَسام

بَشّار

بِشارت

بِشر

بُشری (بشرا)

بَشیر

بَصیر

بَصیرا

بَصیرت

بَکتاش

بِلال

بِلقیس

بُلور

بِنتالهدی

بَنفشه

بِنیامین

 

بنیان

بوستان

بِهآفرین

بَها

بَهاءالدین

بَهادر

بهار

بهاران

بهارک

بهاره

بَهامین

بهبود

بِهتاش

بهجت

بِهداد

بِهدخت

بِهراد

بَهرام

بهرخ

بِهرنگ

بِهروز

بِهزاد

بِهسا

بِهشاد

بهشت

بهشته

بِهشید

بِهفر

بِهکام

بُهلول

بَهمن

بَهمنیار

بِهناز

بِهنام

بِهنود

بِهنوش

بِهنیا

بِهی

بِهیاد

بِهین

بِهینا

بِهیه

بیان

بیان الله

بیتا

بیریوان

بیژن

بینا

 

بینش

بینظیر

پ

پارسا

پارسیا

پارلا

پارمیدا

پارمیس

پارمین

پاشا

پانتهآ

پانیا

پانیذ

پایا

پایدار

پدرام

پدیده

پَرتو

پَردیس

پَرژین

پُرسا

پرستش

پرستو

پَرشان

 

پُرگل

پَرنا

پَرَند

پَرَندیس

پَرَنسا

پرنگ

پُرنوش

پَرنیا

پَرنیان

پَروا

پروانه

پَرور

پُروشات

پرویز

پروین

پرویندخت

پَرهام

پری

پریا

پریان

پریچهر

پریچهره

پریدخت

پریرخ

 

پریزاد

پَریسا

پَریسان

پریسیما

پریشاد

پریگل

پریماه

پَرینا

پریناز

پرینوش

پَریوش

پِژمان

پِژواک

پَشوتن

پگاه

پناه

پندار

پوپک

پوران

پوراندخت

پوریا

پولاد

پونا

پونه

 

پویا

پویان

پویه

پهلوان

پَیام

پیرایه

پیروز

پیروزه

پیشرو

پیمان

پیمانه

پینار

پیوند

ت

تابان

تابنده

تاجالدین

تارا

تارخ

تالین

تامارا

تامیلا

تانیا

تایماز

 

تبرّک

تبسّم

تحسین

تُحفه

تُراب

تَرانه

تَرلان

تِرمه

تُرنج

تَرنّم

تسنیم

تقی

تَکتَم

تِلما

تِلّی

تَمنا

تَمیم

تَندیس

تَوار

تَوانا

توتیا

توحید

توران

توراندخت

 

تورج

توفیق

توکل

توماج

تَهانی

تَهمتن

تَهمورث

تهمینه

تیام

تیرداد

تیمور

تینا

ث

ثامر

ثامن

ثریّا

ثَمر

ثَمره

ثَمن

ثَمین

ثَمینا

ثَمینه

ثَنا

ثَناءالله

 

ج

جابر

جاماسب

جامی

جانافروز

جانان

جانبخش

جاوید

جاویدان

جاهد

جبار

جبرائیل

جعفر

جعفرصادق

جلال

جلالالدین

جلاله

جلوه

جلیل

جلیله

جمال

جمالالدین

جُمانه

جمشید

 

جَمیل

جَمیله

جِنان

جَنت

جُنید

جواد

جوان

جوانشیر

جوانمرد

جوانه

جواهر

جهاد

جهان

جهان آرا

جهان آفرین

جهان بخش

جهان بین

جهان ناز

جهانتاب

جهاندار

جهاندخت

جهانگرد

جهانگیر

جیران

 

چ

چالاک

چاووش

چکامه

چَمران

چمن

چمنناز

چنور

چهره

ح

حاتم

حاتمه

حارث

حاصل

حافظ

حامد

حامی

حانیه

حَبه

حبیب

حبیب الله

حبیبه

حُجت

حُجتالله

 

حدیث

حدیثه

حَدیقه

حُر

حُرمت

حریر

حُریه

حِسام

حِسامالدین

حِسان

حِسانه

حسن

حسن رضا

حَسْنا

حُسنا(حُسنی)

حسنعلی

حَسنه

حُسنیه

حَسُّون

حَسیب

حَسِیبا

حَسیبه

حسین

حسین رضا

 

حسینعلی

حشمت

حشمتالله

حَفصه

حفیظالله

حفیظه

حِکمت

حکیم

حکیمه

حُلما

حَلیا

حلیم

حلیمه

حِلیه

حَمّاد

حماسه

حمد

حمدالله

حمده

حمزه

حَمود

حمید

حمیدرضا

حمیدعلی

 

حمیده

حمیرا

حنا

حَنّان

حَنّانه

حَنظله

حَنیسه

حَنیف

حنیفه

حوا

حورا

حورالعین

حوروش

حوری

حوریا

حوریه

حیات

حیدر

حیدرعلی

خ

خاتَم

خاطِره

خالِد

خالِده

 

خالِق

خاور

خُتن

خجسته

خدیجه

خرامان

خُرّم

خزال

خسرو

خشایار

خشنود

خِضر

خَضرا

خَلف

خُلود

خلیل

خلیلالرحمان

خلیلالله

خلیله

خوب چهر

خورشید

خوشروز

خوشیار

خیام

 

خیرالله

خیرالنسا

خیزران

د

دادمهر

دادور

دارا

داراب

داریا

داریوش

دالیا

دامون

دانا

دانش

دانشور

دانوش

دانیا

دانیار

دانیال

داور

داوود

داوودرضا

دایانا

دُرافشان

 

درخشان

درخشنده

دُردانه

دُرسا

دُرنا

دُرناز

دَریا

دُرین

دُریه

دَستان

دلآرا

دلارام

دلافروز

دلاور

دلبر

دلبند

دلدار

دلشاد

دلناز

دلنواز

دلنیا

دلیر

دلیله

دِنا

 

دنیا

دنیز

دهقان

دیار

دیاکو

دَیّان

دیانا

دیبا

دیدار

دیلان

دینا

دینیار

ذ

ذاکر

ذاکره

ذَبیح

ذبیح الله

ذُریه

ذِکرالله

ذِکری

ذَکیه

ذَلفا

ذوالفقار

ر

 

رابعه

راحل

راحله

راحمه

راحیل

راد

رادا

رادمان

رادمهر

رادوین

رادین

راژان

رادا

رادمان

رادمهر

رادوین

رادین

راژان

راستین

راشد

راشده

راشین

راضیه

راغب

 

راغده

رأفت

رافع

رافعه

راما

رامان

رامبد

رامتین

رامسین

رامش

رامک

رامی

رامیار

رامین

رامینا

رامینه

رانیا

راویه

رایا

رایان

رایحه

رایکا

رباب

ربابه

 

ربیع

ربیعه

رَجا

رحمان

رحمت

رحمتالله

رحمدل

رحیم

رحیمه

رخساره

رخسانا

رخسانه

رَخشان

رَخشنده

رُز

رُزا

رزاق

رَزان

رُزی

رُزیتا

رسا

رَسام

رَسپینا

رَستا

 

رُستا

رستگار

رُستم

رَسول

رَشاد

رَشید

رَشیده

رضا

رضاعلی

رضوان

رضوانه

رضی

رضیه

رعد

رعنا

رفعت

رفیع

رفیعه

رقیه

رُکسانا

رُکسانه

رکنالدین

رُمَیصا

رَنا

 

روبیتا

روجا

روجیار

روحا

روحافزا

روحالامین

روحالدین

روحالله

روحانگیز

روحبخش

رودابه

رودین

روزا

روزانا

روزبه

روزیتا

روژا

روژان

روژبین

روژدا

روژیا

روژیار

روژین

روژینا

 

روسانا

روشا

روشان

روشن

روشنا

روشندخت

روشنک

رُومینا

روناک

رُونیا

رونیکا

روهینا

رویین

رَها

رُهام

رَهی

ریاض

ریحان

ریحانه

ز

زاکیه

زاگرس

زال

زاوش

 

زاهد

زاهده

زاهره

زایر

زُبید

زُبیده

زُبیر

زُحَل

زرار

زرافشان

زرتشت

رزردشت

زری

زریان

زَریر

زرین

زریندخت

زرینه

زعیم

زکریا

زَکیه

زلال

زُلفا

زلیخا

 

زمان

زمانه

زمرد

زمزم

زهرا

زُهره

زُهَیْر

زیبا

زیبنده

زیتون

زِید

زیرک

زیلان

زینا

زینالدین

زینالعابدین

زینب

زینت

زیور

ژ

ژاسمن

ژاسمین

ژاله

ژوان

 

ژوبین

ژیار

ژیان

ژیلا

ژینا

ژینو

ژیوار

س

ساتیار

ساجد

ساجده

ساچلی

ساحل

ساحله

سارا

ساران

سارای

سارگل

سارنگ

سارو

ساره

سارینا

ساریه

سازگار

 

ساسان

ساعد

ساعده

ساغر

ساقی

ساکو

سالار

سالم

سالومه

سالینا

سام

سامان

سامِر

سامه

سامی

سامیا

سامیار

سامین

سامینا

سامیه

سانا

ساناز

سانای

سانیا

 

سانیار

ساویز

ساهره

سایا

سایان

سایدا

ساینا

سایه

سبا

سبحان

سبلان

سپنتا

سپهدار

سپهر

سپهرداد

سپیده

سپینود

سَتار

ستاره

ستایش

ستوده

سِتی

سِتیا

سِتیلا

 

سَجّاد

سَحاب

سَحر

سحرگل

سَحرناز

سخاوت

سَدِنا

سَدیف

سِراج

سِراجالدین

سرافراز

سردار

سرفراز

سَرمد

سرمه

سَرو

سَرور

سُرور

سروراعظم

سُروش

سَروگل

سَروناز

سَروه

سَروی

 

سَروین

سَریرا

سُعاد

سَعادت

سعاده

سَعد

سَعدالدین

سَعدی

سَعدیه

سُعود

سعید

سعیدرضا

سعیده

سقراط

سَکینه

سُلاله

سَلامت

سَلامه

سُلدا

سِلما

سَلمان

سَلمی

سِلوا

سَلوی

 

سَلیله

سَلیم

سلیمان

سَلیمه

سَلین

سَلینا

سَما

سَمانه

سَمر

سَمرا

سُمران

سَمن

سَمنبر

سَمندر

سَمنرخ

سَمنناز

سَمیر

سَمیرا

سَمیره

سَمیع

سمیعه

سُمیه

سَنا

سُنبل

 

سُنبله

سَنجر

سُندُس

سَنیه

سَواک

سودا

سودابه

سوده

ش

شاپور

شاداب

شادان

شادلین

شادمان

شادمهر

شادی

شادیه

شاکر

شانلی

شاهپری

شاهپور

شاهد

شاهده

شاهرخ

 

شاهرود

شاهو

شاهین

شایا

شایان

شایسته

شایگان

شاینا

شب بو

شباهنگ

شبنم

شَبیب

شُبَیر

شجاع

شجاعالدین

شَراره

شرافت

شَرف

شَرفالدین

شَرفنسا

شَرمین

شَرمینه

شروان

شروین

 

شریعت

شریعه

شریف

شریفه

شعله

شُعَیب

شفا

شفق

شفیع

شفیعمحمّد

شفیعه

شفیق

شفیقه

شقایق

شکرالله

شکرانه

شکور

شکوفا

شکوفه

شکوه

شکیب

شکیبا

شکیلا

شَلاله

 

شَلیر

شمامه

شمایل

شمس

شمسالدین

شمسالله

شمسجهان

شمسه

شمسی

شمشاد

شمه

شمیسا

شُمیلا

شمیم

شمیمه

شَمین

شَنتیا

شوان

شورانگیز

شوقی

شوکا

شوکت

شهاب

شهابالدین

 

شِهام

شهامت

شهباز

شهپر

شهد

شهداد

شهدخت

شهراد

شهرام

شهربانو

شهرخ

شهرداد

شهرزاد

شهرناز

شهرو

شهروز

شهره

شهریار

شهزاد

شهسوار

شهگل

شهلا

شهمیر

شهناز

 

شهنام

شهنور

شهیار

شهین

شهیندخت

شیبا

شِیث

شِیدا

شیدالله

شیدخت

شیدرخ

شیده

شیردل

شیرزاد

شیرو

شیرویه

شیرین

شیریندخت

شیفته

شیلا

شیلان

شیلر

شیما

شینا

 

شیوا

شیوه

ص

صابر

صابره

صابرین

صاحب

صاحبه

صادق

صارم

صالح

صالحه

صامت

صانع

صائب

صامت

صانع

صَبا

صَباح

صبرا

صبری

صبریه

صبور

صبورا

 

صبوره

صَبیح

صَبیحه

صَبیه

صحرا

صداقت

صدر

صدرا

صدرالدین

صدرالله

صدری

صدف

صِدیق

صِدیقه

صُراحی

صغری

صفا

صفدر

صفورا

صَفی

صَفیا

صَفیالدین

صَفیالله

صَفیه

 

صلاح

صلاحالدین

صمد

صَمصام

صَمیم

صمیمه

صَنعان

صنم

صنوبر

صوفی

صوفیا

صوفیه

صولت

صونا

صَهبا

صُهَیب

صیام

ض

ضُحا

ضَرغام

ضیا

ضیاءالحق

ضیاءالدین

ضِیغم

 

ط

طارِق

طالب

طاووس

طاها

طاهر

طاهره

طَراوت

طَریفه

طَلا

طَلایه

طَلحه

طَلعت

طُلوع

طَلیعه

طَناز

طنین

طوبی

طوعه

طوفان

طه

طه حسین(طاها حسین)

طهماسب

طهمورث

 

طَهورا

طَیب

طَیبه

ظ

ظاهر

ظریف

ظریفه

ظفر

ظهیر

ع

عابد

عابده

عابدین

عابِس

عادل

عادله

عارف

عارفه

عاشور

عاصِف

عاصِفه

عاصِم

عاصِمه

عاطِف

 

عاطِفه

عاقِل

عاقِله

عاکِف

عالَم

عالمه

عالی

عالیه

عامِر

عایشه

عِباد

عِبادالله

عباس

عباسعلی

عبدالاحد

عبدالباسط

عبدالباقی

عبدالجبار

عبدالجلیل

عبدالحسین

عبدالحق

عبدالحلیم

عبدالحمید

عبدالحی

 

عبدالرحمان

عبدالرحیم

عبدالرزاق

عبدالرشید

عبدالرضا

عبدالسلام

عبدالسمیع

عبدالصاحب

عبدالصمد

عبدالعزیز

عبدالعظیم

عبدالعلی

عبدالعلیم

عبدالغفار

عبدالغفور

عبدالفتاح

عبدالقادر

عبدالکریم

عبداللطیف

عبدالله

عبدالماجد

عبدالمتین

عبدالمَجید

عبدالمحمّد

 

عبدالمُطلِّب

عبدالمُعید

عبدالمَلِک

عبدالمنان

عبدالمهدی

عبدالنور

عبدالواحد

عبدالواسع

عبدالوهاب

عبدالهادی

عَبید

عُبیدالله

عَبیر

عثمان

عَدنان

عُدَی

عَدیله

عَذرا

عرشیا

عَرفات

عرفان

عرفانه

عِزالدین

عِزت

 

عزتالله

عزیز

عزیزالله

عزیزه

عسکر

عسل

عشرت

عِصام

عصمت

عطا

عطاءالله

عطامحمّد

عطرین

عطریه

عطوفه

عطیه

عظیم

عظیمه

عفت

عفیفه

عقیق

عقیل

عقیله

عَلا

 

علاءالدین

علوان

علویه

علی

علی ابراهیم

علی احسان

علی جواد

علی حسین

علی سان(علیسان)

علی عطا

عُلیا

علیاصغر

علیاکبر

علیپاشا

علیحسن

علیرضا(علیرضا)

علیسا

علیسینا

علیصالح

عَلیم

علیمحمّد

علیمرتضی

علیمه

علیمهدی

 

علینقی

عِماد

عِمادالدین

عِمادرضا

عَمار

عُمر

عِمران

عَمید

عنایت

عنایتالله

غ

غالب

غانِم

غَدیر

غَدیره

غَزال

غَزاله

غَزل

غَفّار

غَفور

غلامحسن(غلامحسن)

غلامحسین(غلامحسین)

غلامرضا (غلامرضا)

غلامعباس(غلامعباس)

 

غلامعلی(غلامعلی)

غلاممحمّد

غنچه

غَنی

غیاث

غیاثالدین

ف

فؤاد

فائز

فائزه

فائق

فائقه

فاتح

فاخته

فاخر

فاخره

فادیا

فادیه

فاران

فارِس

فاروق

فاضل

فاضله

فاطِره

 

فاطمه

فاطمه عَذرا

فاطمهحورا

فاطمهزهرا

فاطمهسما

فاطمهسیما

فاطمهمحیا

فاطمهمعصومه

فاطمهنِسا

فاطیما

فالِح

فایضه (فائضه)

فتاح

فتانه

فتح الله

فَجر

فخرالدین

فخرالزمان

فخرجهان

فخری

فخریه

فُرات

فَراز

فرامرز

 

فرانک

فَرانه

فَربد

فَربود

فَرتاش

فَرَج

فَرجاد

فَرَجالله

فَرجام

فَرح

فرحان

فرحانگیز

فرحانه

فرحدخت

فرحروز

فرحزاد

فرحناز

فرحنِسا

فرحنوش

فَرّخ

فرّخزاد

فرّخلقا

فرّخناز

فرخنده

 

فَرداد

فردخت

فِردوس

فردیس

فَردین

فرزاد

فرزام

فرزان

فرزانه

فرزین

فَرساد

فَرشاد

فرشته

فرشید

فرشیده

فُرصت

فُرقان

فَرگُل

فَرناد

فَرناز

فَرنام

فَرنگیس

فَرنود

فَرنوش

 

فَرنیا

فروتن

فُرود

فروردین

فروز

فروزان

فروزنده

فروغ

فروغاعظم

فروهر

فَرهاد

فَرهام

فَرِهان

فَرهمند

فرهنگ

فَرهود

فَریا

فَریار

فریال

فریبا

فریبرز

فَرید

فَریدا

فریدالدین

 

فریدخت

فریدرضا

فریدون

فریده

فریسا

فریما

فریمان

فریماه

فَریمهر

فَرین

فَرینا

فریناز

فرینوش

فریور

فریوش

فصیح

فصیحه

فَضل

فضلالله

فِضه

فَضیلت

فضیله

فَلاح

فوزیه

 

فوژان

فَهام

فَهامه

فهمیده

فهیم

فهیمه

فیاض

فیروز

فیروزه

فِیصل

فیضالله

فیضمحمّد

ق

قادر

قاسم

قانع

قائد

قائم

قباد

قدرت

قدرتالله

قُدسی

قُدسیه

قدوس

 

قدیر

قدیره

قطب الدین

قمر

قمرالزمان

قمرسیما

قَوام

قَوامالدین

قَهار

قهرمان

قَیس

ک

کارِن

کاروان

کارون

کارین

کارینا

کازیوه

کاظم

کاظمه

کامبخش

کامبیز

کامران

کامروز

 

کوهیار

کیژان

کیلان

کارِن

کامل

کامله

کاموس

کامیاب

کامیار

کامین

کانی

کاوش

کاووس

کاوه

کاویان

کُبری

کتایون

کرار

کرامت

کرامتالله

کریم

کریمه

کَژال

کسری(کسرا)

 

کعبه

کلثوم

کلیم الله

کمال

کمالالدین

کَمند

کُمیل

کنعان

کوثر

کوروس

کوروش(کورش)

کوشا

کوشان

کوشیار

کوکب

کیا

کیارا

کیارش

کیامهر

کیان

کیانا

کیاناز

کیاندخت

کیانمهر

 

کیانوش

کیاوش

کِیخسرو

کِیسان

کِیقباد

کِیکاووس

کیمیا

کیوان

کیواندخت

کیومرث

کِیهان

کِیهانه

گ

گراناز

گرانناز

گُُردآفرین

گَرشاسب

گَشتاسب

گشواد

گشین

گلآرا

گلآور

گلاب

گلابتون

 

گِلاره

گلافروز

گلافشان

گُلاله

گُلان

گِلاویژ

گلایل(گلایول)

گلباران

گلبخت

گلبَر

گلبرگ

گلبوته

گلبهار

گلپاره

گلپر

گلپری

گلپسند

گلپیکر

گلجهان

گلچمن

گلچهر

گلچهره

گلچین

گلخندان

 

گلخنده

گلدار

گلدانه

گلدخت

گلدیس

گلرخ

گلریز

گلزاد

گلزار

گلزر

گلزری

گلسا

گلستان

گلستانه

گلسرخ

گلسیما

گلشا

گلشاد

گلشکر

گلشَن

گلشید

گلطلا

گلعذار

گلفام

 

گلفر

گلگیس

گلمهر

گلنار

گلنام

گلنسا

گلنوش

گلی

گُلین

گودرز

گوزل

گوهر

گوهرشاد

گوهرناز

گویچک

گیتا

گیتی

گیتیافروز

گیسو

گیلان

گیلدا

گیو

ل

لاچین

 

لادن

لاریسا

لاله

لالهزار

لاوین

لطافت

لطفالله

لَطیف

لَطیفه

لَعبا

لُعبت

لعیا

لِقا

لقمان

لمیا

لَمیعه

لَنا

لون

لُهراسب

لیا

لَیان

لَیانا

لَیث

لیدیا

 

لیلا

لیلوفر

لیلی

لیلی

لیلی

لَیلیا

لَیِنا

م

مؤمن

مؤمنه

مؤید

مائده

ماتینا

ماجد

ماجده

مادیار

مارال

مارتیا

ماردین

ماری

ماریا

مارینا

ماریه

مازیار

 

ماشاءالله

ماکان

مالِک

مامَک

مانا

ماندانا

ماندگار

مانِلی

مانی

مانیا

ماه

ماه پسند

ماه طَلعت

ماه گل

ماه منیر

ماهآفرین

ماهان

ماهانا

ماهپری

ماهپیکر

ماهتاب

ماهتابان

ماهجهان

ماهِد

 

ماهدخت

ماهِده

ماهر

ماهرخ

ماهرخسار

ماهرو

ماهره

ماهسیما

ماهصنم

ماهک

ماهکان

ماهمنظر

ماهناز

ماهنِسا

ماهنگار

ماهنوش

ماهور

ماهوَر

ماهوش

ماهیار

ماهین

مایا

مایسا

مبارک

 

مبارکه

مُبشر

مبین

مبینا

مبینه

متانت

متین

متینا

متینه

مجاهد

مجتبی

مَجدالدین

مُجیب

مَجید

مَجیدرضا

مُجیر

مُحب

محب الله

محبت

محبوب

محبوبه

محترم

محتشم

محجوب

 

محجوبه

مُحَدِثه

محراب

محسن

محسنه

محمّد

محمّدآرمان

محمّدآرمین

محمّدآریا

محمّدآرین

محمّدابراهیم

محمّداِحسان

محمّدادریس

محمّدادیب

محمّدارشیا

محمّداسحاق

محمّداسلام

محمّداسماعیل

محمّدافضل

محمّداقبال

محمّدالیاس

محمّدامید

محمّدامیر

محمّدامین

 

محمّدانور

محمّداویس

محمّدایلیا

محمّدایمان

محمّدایوب

محمّدباقر

محمّدبشیر

محمّدبهنام

محمّدپارسا

محمّدپاشا

محمّدپرهام

محمّدپوریا

محمّدپویا

محمّدپیمان

محمّدتقی

محمّدتوفیق

محمّدجابر

محمّدجاوید

محمّدجعفر

محمّدجلال

محمّدجلیل

محمّدجمال

محمّدجمیل

محمّدجواد

 

محمّدحافظ

محمّدحامد

محمّدحبیب

محمّدحسام

محمّدحسن

محمّدحسین

محمّدحکیم

محمّدحمزه

محمّدحمید

محمّدحنیف

محمّدحیدر

محمّدخالِد

محمّدخلیل

محمّددانیال

محمّدداوود

محمّدذاکر

محمّدرئوف

محمّدراشد

محمّدرامین

محمّدرحمان

محمّدرحیم

محمّدرسول

محمّدرشاد

محمّدرشید

 

محمّدرضا

محمّدرفیع

محمّدزاهد

محمّدزکریا

محمّدزمان

محمّدساجد

محمّدسالار

محمّدسام

محمّدسامان

محمّدسبحان

محمّدسپهر

محمّدستار

محمّدسجاد

محمّدسرور

محمّدسروش

محمّدسعید

محمّدسلمان

محمّدسلیم

محمّدسمیع

محمّدسهیل

محمّدسینا

محمّدشایان

محمّدشریف

محمّدشفیع

 

محمّدشهاب

محمّدصابر

محمّدصاحب

محمّدصادق

محمّدصالح

محمّدصدرا

محمّدصدیق

محمّدصفا

محمّدضیا

محمّدطارق

محمّدطالب

محمّدطاها (محمّدطه)

محمّدطاهر

محمّدطیب

محمّدظاهر

محمّدعابد

محمّدعادل

محمّدعارف

محمّدعباس

محمّدعَدنان

محمّدعرشیا

محمّدعرفان

محمّدعطا

محمّدعظیم

 

محمّدعقیل

محمّدعلی

محمّدعماد

محمّدعمران

محمّدعیسی

محمّدغَفور

محمّدفؤاد

محمّدفائق

محمّدفاتح

محمّدفاروق

محمّدفاضل

محمّدفرحان

محمّدفرزاد

محمّدفرهاد

محمّدفرید

محمّدفهیم

محمّدقائم

محمّدقادر

محمّدقاسم

محمّدقدیر

محمّدکمال

محمّدکاظم

محمّدکریم

محمّدکسری(محمّدکسرا)

 

محمّدکمیل

محمّدکیا

محمّدکیان

محمّدماهان

محمّدمبین

محمّدمتین

محمّدمحراب

محمّدمحسن

محمّدمختار

محمّدمراد

محمّدمرتضی

محمّدمرصاد

محمّدمسعود

محمّدمُسلِم

محمّدمسیح

محمّدمصطفی

محمّدمِعراج

محمّدمعین

محمّدمنصور

محمّدموسی

محمّدمهدی

محمّدمهران

محمّدمهرداد

محمّدمهیار

 

محمّدمیثاق

محمّدمیثم

محمّدمیعاد

محمّدمیلاد

محمدنادر

محمّدناصح

محمّدناصر

محمّدنبی

محمّدنصیر

محمّدنعیم

محمّدنقی

محمّدنوید

محمّدنیما

محمّدوحید

محمّدولی

محمّدهادی

محمّدهاشم

محمّدهانی

محمّدیاسر

محمّدیاسین

محمّدیاشار

محمّدیحیی

محمّدیزدان

محمّدیوسف

 

محمّدیونس

محمود

محمودرضا

مُحَنّا

مَحیا

مُحَیّا

محییالدین

مختار

مُدَثِر

مدد

مِدیا

مَدیحه

مرآت

مُراد

مرال

مرتضی

مرتضی علی

مرجان

مرجانه

مرحمت

مرزبان

مُرسا

مِرسده

مُرسَل

 

مِرصاد

مُرَصع

مَرضیه

مَرمَر

مُروا

مُروارید

مُروت

مُرَوه

مریم

مَزدا

مَزدک

مَزید

مُزَیَن

مژده

مژگان

مستانه

مُستعان

مَستوره

مسعود

مسعودرضا

مسعوده

مُسلِم

مُسَیّب

مسیح

 

مسیحا

مشتاق

مشک ناز

مشکات

مشهود

مُشیر

مِصباح

مصدّق

مصطفی

مُصلح

مُصلحالدین

مُصیب

مُطهّر

مُطهّره

مَظاهر

مُظفر

مُظفرالدین

مَظهر

مَعاد

مَعاذ

مُعتصم

مِعراج

معرفت

معرفتالله

 

معروف

مُعِز

مُعزز

معصوم

معصومه

مُعظم

مُعظمه

مُعید

مُعین

مُعینا

مُعینالدین

مُعینرضا

مُفید

مَقبوله

مقتدا

مِقداد

مُقدسه

مقصود

مقصوده

مُکَرم

مُکَرمه

مَکیه

ملاحت

ملایم

 

مُلکآرا

مَلکجهان

مَلَکزمان

مَلَکسیما

مَلِکناز

مَلِکنسا

ملودی

مُلوک

مَلیحه

ملیسا

مِلیکا

مَلیکه

ممتاز

مُنا

مَنال

مُنتَظِر

مَنزلت

منزه

منصور

منصوره

مَنظَر

مُنعم

منوچهر

مُنور

 

مُنوره

مُنیب

مُنیبا

مُنیر

مُنیراعظم

مُنیره

مَنیژه

موحد

موحده

موژان

موسی

موسیالرضا

موعود

مولود

مولوده

مونا

مونس

موهبت

مَه جَبین

مِها

مهاباد

مُهاجر

مَهان

مَهبان

 

مِهبانو

مَهبد

مَهتا (مَه تا)

مَهتاب

مَهتاج

مَهدا

مِهداد

مَهدخت

مهدی

مهدیا

مَهدیار

مهدیرضا

مَهدیس

مَهدیسا

مَهْدیه

مهدییار

مهرآذر

مهرآذین

مهرآرا

مهرآسا

مهرآفاق

مهرآفرین

مهرآنا

مهرآوه

 

مهرآیین

مِهرا

مِهراب

مِهرابه

مهراج

مِهراد

مِهراس

مهراعظم

مِهرافروز

مَهرام

مِهران

مِهرانا

مِهراندخت

مِهرانگیز

مهرانوش

مِهرانه

مهربان

مِهربانو

مِهربُد

مِهرتاش

مِهرجان

مِهرجهان

مَهرخ

مِهرداد

 

مِهردخت

مِهرزاد

مِهرسا

مهرشاد

مهرشید

مِهرک

مِهرگان

مِهرگل

مِهرناز

مِهرنسا

مِهرنِگار

مِهرنوش

مِهرنیا

مَهرو

مَهروز

مِهروش

مِهری

مِهرین

مِهزاد

مَهزیار

مَهسا

مَهسان

مهستا

مَهستی

 

مَهسیما

مَهشاد

مَهشید

مَهفام

مَهکامه

مَهگل

مَهلا

مَهلقا

مُهنا

مَهناز

مَهنام

مُهنّد

مهنور

مَهنوش

مِهنیا

مَهوش

مَهیا

مِهیاد

مَهیار

مهیاس

مَهیسا

مَهِیلا

مُهیمِن

مهین

 

مهیندخت

میترا

میثاق

میثم

میران

مَیسا

مَیسون

میشا

میعاد

میکائیل

میگل

میلاد

میمنت

مینا

مینو

مینودخت

میهن

ن

ناجی

ناجیه

نادر

نادره

نادیا

نادیه

 

ناردانه

ناردین

نارگل

ناروَن

ناروُن

نارین

نارینا

نارینه

نازآفرین

نازپری

نازلار

نازلی

نازنین

نازنینرقیه

نازنینزهرا

نازنینزینب

نازنینفاطمه

نازی

نازیتا

نازیک

نازیلا

ناصح

ناصر

ناصرالدین

 

ناطق

ناعمه

نافع

نامجو

نامدار

نامی

ناهید

ناهیده

نایب

نایف

نَبهان

نَبی

نَبیالله

نَبیل

نَبیه

نِجات

نجاح

نَجلا

نجم

نجما

نَجمالدین

نَجمه

نَجمیه

نَجوا

 

نَجیالله

نَجیب

نَجیبالله

نَحله

نِدا

نَدیمه

نَذیر

نَرجس

نرگس

نرمین

نَریمان

نُزهت

نُزهتالزمان

نَژلا

نِسا

نَسار

نَستر

نَسترن

نسرین

نسریندخت

نَسیبه

نَسیم

نَسیما

نَسیمه

 

نشاط

نَشمیل

نصّار

نَصر

نَصرالدین

نَصرالله

نُصرت

نصرت الله

نَصیب

نَصیبه

نَصیر

نَصیرالدین

نَظاره

نِظامالدین

نَظیره

نُعمان

نِعمت

نِعمتالله

نَعنا

نَعیم

نَعیما

نَعیمه

نَغمه

نَفیسه

 

نُقره

نَقشین

نَقی

نَقیب

نَکیسا

نِگار

نِگاره

نگارین

نِگاه

نِگین

نِلی

نمونه

نَوا

نَوّاب

نَوال

نوبخت

نوبَر

نوبهار

نوح

نوذر

نورا

نورالدین

نورالعین

نورالله

 

نورالهدی

نوران

نورانگیز

نورُسته

نورصبا

نوروز

نوری

نوریه

نوژان

نوژَن

نوژین

نوشآذر

نوشآفرین

نوشا

نوشاد

نوشه

نوشین

نوگل

نونا

نوید

نویدرضا

نویده

نوین

نهاد

 

نهال

نهاله

نهایت

نهضت

نیاز

نیایش

نیتا

نَیّر

نَیراعظم

نیروانا

نیرومند

نَیّره

نیکا

نیکان

نیکتا

نیکدخت

نیکروز

نیکزاد

نیکناز

نیکنام

نیکو

نیکی

نیلا

نیلگون

 

نیلو

نیلوفر

نیلیا

نیما

نینا

نیوشا

و

واحد

واحده

وادی

وارث

واقف

والا

والِه

والیه

وانیا

وَجیه

وَجیهالله

وَجیهه

وحید

وحیدرضا

وحیده

وَدود

وِسام

 

وُستا

وَسیم

وسیمه

وِصال

وَفا

وَفادار

ولی

ولیالله

ولید

وَندا

ونداد

ونوس

ونوشه

وهاب

وَهَب

ویانا

ویدا

ویستا

وینا

وَیُونا

ه

هابیل

هاتف

هاجر

 

هادی

هادیه

هارون

هاشم

هاله

هامان

هانا

هانی

هانیا

هانیتا

هانیه

هایده

هجرت

هجیر

هَخامنش

هدایت

هدایتالله

هُدی

هدیه

هدیهزهرا

هَرانوش

هرمز

هرمزد

هَژار

 

هُژَبر

هژیر

هَستی

هِشام

هِلن

هِلنا

هلیا

هُما

هُمادخت

هُمایون

هِمت

همتا

هِمتالله

همدم

همراز

همیلا

هَنا

هنگامه

هوتن

هورا

هورام

هوری

هوشمند

هوشنگ

هوشیار

هومان

هومن

هونیا

هویدا

هِیام

هیبتالله

هَیثَم

هیدی

هیدیکا

هیراد

هیربَد

هیرش

هیرو

هِیژا

هَیفا

هیلا

هیمن

هیوا

ی

یادگار

یارالله

یاس

یاسان

 

یاسر

یاسمن

یاسمن زهرا

یاسمین

یاسمینا

یاسین

یاشا

یاشار

یاقوت

یانا

یاور

یحیی

یدالله

یَزدان

یُسرا

یَسنا

یعقوب

یکتا

یگانه

یَلدا

یُمنا

یَمین

یوسف

یوسفرضا

 

یوکابد

یونا

یونس