حمام کردن نوزاد در وان بزرگ
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
ترس نوزاد از حمام کردن
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶

ایمنی در حمام نوزادان
همیشه از چند قانون پیروی کنید:
– هرگز نوزاد یا کودک خردسال را حتی برای یک ثانیه در وان تنها نگذارید یا دور از دسترس خود قرار ندهید. کودک ممکن است ظرف یک لحظه، حتی در آبی کم‌عمق، بلغزد و خفه شود.
– هرگز نگذارید کودک در وان خود را به حالت ایستاده در آورد، حتی وقتی که می‌تواند خوب بایستد و حتی اگر کفپوش لاستیکی در کف وان داشته باشید.
– حتی وقتی که کودک می‌تواند خوب بنشیند، یک دست‌تان آماده باشد تا اگر کودک لغزید او را نگه دارید.
– داشتن کفپوش لاستیکی در کف وان ضروری است.
– هرگز زمانی که کودک در وان است آب داغ را در وان باز نکنید. اگر لازم باشد که به وان آب اضافه کنید، آب سرد و گرم را در یک ظرف دیگر مخلوط کنید و سپس در وان بریزید.
– دقت کنید که درجه حرارت آبگرمکن روی مقدار خیلی زیاد نباشد.
– اگر شیر آب داغ شد، پارچه‌ای دور آن بپیچید تا احیاناً دست کودک به آن نخورد و نسوزد.
– اگر خودتان نیز همراه کودک در وان هستید، آب باید نسبت به مقدار معمول سردتر باشد.