نیروی-جسمانی-نوزاد-سالم
نیروی جسمانی نوزاد سالم
۱۶ اسفند, ۱۳۹۶
مدفوع-نوزاد-سالم
مدفوع نوزاد سالم
۱۹ اسفند, ۱۳۹۶
ادرار-کردن-نوزاد-سالم

ادرار-کردن-نوزاد-سالم

 

ادرار نوزاد

ادرار نوزاد در ابتدا خیلی رقیق و آبکی است که پس از چند هفته غلیظ شده و به رنگ زرد کهربایی درمی‌آید. در هفته‌های اول، نوزاد معمولاً دو تا سه بار در روز پوشک خود را خیس می‌کند. در ماه‌های بعد، این تعداد به شش تا هشت بار در روز می‌رسد و نوزاد به تعویض چهار تا پنج پوشک احتیاج پیدا می‌کند.

قدرت کنترل ادرار

توانایی کنترل ادرار و مدفوع نیز جزء رشد حرکتی-روانی کودک محسوب می‌شود. معمولاً کودکان در حدود ۱۵ ماهگی می‌توانند نیاز به اجابت مزاج خود را بگویند. در حدود ۲۰ ماهگی، طی روز، ادرار خود را کنترل می‌کنند و در ۳۶ ماهگی نیز مهارت کنترل شبانه ادرار را کسب می‌کنند. در حدود ۳ سالگی، کودک کنترل ادرار و مدفوع را طی روز و شب در دست دارد.

اما در صورتی که کودک نسبت به حدود سنی ذکر شده تأخیر نشان می‌دهد، نباید او را مورد سرزنش قرار داده و یا حتی به تنبیه متوسل شد. زیرا تنها خواست و اراده کودک نیست که او را قادر به کنترل ادرار و یا مدفوع می‌کند، بلکه فاکتورهای پیچیده دیگری نظیر عوامل ارثی، محیطی که کودک در آن زندگی می‌کند، وضعیت سلامت عمومی و سیر رشد او در این امر مؤثر می‌باشند.

در پیش گرفتن رفتاری محبت‌آمیز به همراه درک کودک، می‌تواند در به‌دست آوردن مهارت کافی جهت کنترل مثانه به او کمک نماید و بالعکس، رفتار خشونت‌آمیز به همراه سرزنش و تحقیر، نه تنها مؤثر نیست بلکه از نظر روانی تأثیری منفی داشته و نوعی احساس طرد شدگی را در کودک بر می‌انگیزد. علاوه بر این، طفل به هنگام رفع حاجت دچار اضطراب و تشویش شده و نوعی احساس نارضایتی می‌کند. در حالی که به این نیاز طبیعی بایستی با عکس‌العملی طبیعی پاسخ داده شود. اما اگر کودک حتی پس از چهار سالگی شب ادراری دارد، بایستی دلیل آن مورد بررسی قرار گیرد.

رد کردن

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر