اختلالات گوش – التهاب گوش میانی
۹ فروردین, ۱۳۹۶
عفونت گوش کودکان و نوزادان
۹ فروردین, ۱۳۹۶

انسداد ناشی از فشار جَو
گاهی (اغلب در سفرهای هوایی) در اثر تغییرات ناگهانی فشار جو، لوله اُستاش (مجرای متصل کننده گوش میانی و حلق) در اثر برآمدگی پرده گوش موقتاً مسدود می‌شود که به آن  انسداد ناشی از فشار جَو گفته می‌شود.

علت
جریان هوا در لوله استاش در حالت عادی موجب برابری فشار هوا در داخل و خارج گوش میانی می‌شود. وقتی هواپیما صعود می‌کند، فشار هوا در داخل کابین هواپیما افت می‌کند و فشار هوای داخل گوش میانی نیز همین‌طور. وقتی که هواپیما فرود می‌آید، فشار هوای خارج گوش میانی افزایش می‌یابد و موجب بسته شدن لوله استاش و فشرده شدن پرده گوش به سمت داخل می‌گردد. عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (هم‌چون سرماخوردگی)، تب یونجه (رینیت حساسیتی)، یا عفونت گوش (عفونت گوش میانی) احتمال این عارضه را بیشتر می‌کند.

علائم
علائم انسداد ناشی از فشار جو عبارت‌اند از:
– درد در اثر فشرده شدن پرده گوش به داخل
– کم‌شنوایی
– زنگ‌زدن گوش‌ها
علائم اغلب ظرف ۳ تا ۵ ساعت رفع می‌شود و موجب هیچ صدمه ماندگاری نمی‌شود. قطره یا شربت استامینوفن درد را تسکین می‌دهد.

پیش‌گیری از انسداد ناشی از فشار جو
وقتی هواپیما فرود می‌آید، مکیدن آب‌نبات، بلعیدن، جویدن آدامس، حرکت والسالوا همگی موجب باز شدن لوله استاش و جریان یافتن هوا در گوش میانی می‌شود. در شیرخواران، با شیر دادن با شیشه یا سینه مادر هنگام فرود هواپیما می‌توان از این عارضه پیش‌گیری کرد. کودکی که سرماخوردگی یا دیگر عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، تب یونجه، یا عفونت گوش دارد نباید با هواپیما سفر کند.

پیش‌گیری از صدمات فشاری
وقتی کودک شروع به احساس تغییر فشار در گوش در حین فرود هواپیما کرد، باید بینی خود را با دست نگه دارد و دهان خود را ببندد و در بینی خود بدمد تا پرده گوش‌ها در اثر فشار هوا بیرون بزند.

رد کردن

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر