آموزش-کنترل-ادرار-به-کودک
آموزش کنترل ادرار به کودک
۳ بهمن, ۱۳۹۶
عوامل موثر بر رشد کودک - تندرستی
عوامل موثر بر رشد کودک – تندرستی
۱۰ بهمن, ۱۳۹۶
آموزش-کنترل-مدفوع-کودک

آموزش-کنترل-مدفوع-کودک

رشد کنترل مدفوع در ۱۵ تا ۱۸ ماهگی
کودک شما پس از غذا خوردن، به علت بازتاب معدی – روده‌ای، مدفوع خود را تخلیه می‌کند. او هنوز آمادگی استفاده از لگن را ندارد ولی ممکن است بتوانید بعد از غذا خوردن، به موقع، نیاز او به دفع مدفوع را حدس بزنید و او را روی لگن بنشانید.

در این مرحله:
– هنوز برای کودک شما زود است شروع به یادگیری استفاده از لگن کند، ولی می‌توانید او را به نشستن روی لگن عادت دهید.
– به محض این‌که کودک شما توانست به تنهایی بنشیند، او را فقط بعد از غذا روی لگن بنشانید.
– هرگز او را بیش از چند دقیقه روی لگن باقی نگذارید، و اگر حوصله‌اش سر رفت اجازه دهید بلند شود.
– اگر موفق به دفع مدفوع شد به او آفرین بگویید و اگر نشد چیزی نگویید.

آموزش کنترل ادرار به کودک و زمان کنار گذاشتن پوشک را نیز بخوانید.

رشد کنترل مدفوع در ۱۸ ماهگی تا دو سالگی
کودک شما هنگام نشستن روی لگن یا بازی کردن با آن احساس شادی و آرامش می‌کند.

در این مرحله:
– کاری کنید که هر کاری با لگن یا روی آن می‌کند همراه با احساس شادی و آرامش باشد.

رشد کنترل مدفوع در ۲ تا ۵ / ۲ سالگی
اشتیاق کودک شما برای تمیز و مستقل بودن بسیار شدید است. اجازه دهید فقط خواست‌های او راهنمای شما برای آموزش باشد.

در این مرحله:
– هر شب که کودک شما خود را کثیف نکرد، او را تشویق کنید، هرچند ممکن است هنوز خود را خیس کند.
– در مورد تمایل خود به تمیز ماندن او اضطراب زیادی نشان ندهید. منتظر علامت یا درخواست او باشید.
آموزش کنترل مدفوع قبل از آموزش کنترل ادرار صورت می‌گیرد. بنابراین مهم است که بین این دو تمایز قایل شوید و هر کدام از این موفقیت‌ها را جداگانه تحسین کنید.

رد کردن

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر